Uğurcan Tekin, LL.M

Kıdemli Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2014)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2015)

Uğurcan Tekin, LL.M

Kıdemli Avukat

Avukat (İstanbul Barosu, 2014)

Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2015)

İstanbul Barosu nezdinde avukat ve Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde marka vekili olarak kayıtlıdır.

Moda, telekomünikasyon, otomotiv, ilaç, kozmetik, gıda ve medya dahil olmak üzere farklı sektörlerden yerli ve yabancı müvekkillere marka, patent, tasarım, alan adları ve haksız rekabet alanındaki ihtilaflarda hizmet vermektedir.

Uzmanlık alanları arasında Türk Patent ve Marka Kurumu ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdindeki idari ve hukuki süreçlerin yönetimi ile Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde görülen tecavüz, hükümsüzlük, iptal ve haksız rekabet davaları yer almaktadır.

Yerli ve yabancı müvekkillerin fikri ve sınai haklarının MENA ülkelerinde korunması ve yönetimi de çalışma alanları arasındadır. Bölgedeki yerel patent ofisleri ve yetkili mahkemeler nezdindeki adli ve idari süreçlerin ve sulh müzakerelerinin, lokal iş ortaklarımız aracılığıyla yürütülmesi bu kapsamda sunduğu hizmetlerdendir. 

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans
Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Hukuku, Yüksek Lisans

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Hukuk Davaları
  • Marka Vekillik Hizmetleri
  • Danışmanlık Hizmetleri

Üyelikler

INTA
MARQUES

Yabancı Dil

İngilizce

Ödüller