Soner Kenaroğlu, LL.M

  • Ortak 
  • Avukat (İstanbul Barosu, 2003)
  • Marka Vekili (Türk Patent Enstitüsü, 2005)
  • Patent Vekili (Türk Patent Enstitüsü, 2005)
  •  
  • E: soner@kenaroglu.av.tr
  • T: 0090 212 2117755
  • F: 0090 212 2117767 
  •  
  • mail

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Özel Hukuk, Yüksek Lisans

Uzmanlık Alanları

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku 

İcra ve İflas Hukuku

Reklam ve Medya Hukuku

Telekomünikasyon Hukuku

Maden Hukuku

Makaleler

10 Ocak 2015 Tarihinde Kabul Edilen Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Işığında Reklamlarda Yeni Dönem , 01.10.2016

A New Era for Advertising, 01.10.2016

Tek Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Limited Şirket Kuruluşu, 19.08.2016

Haksız Rekabet Hukuku'nda Karşılaştırmalı Reklamlar,
Yüksek Lisans Tezi, 2007

Üyelikler

International Bar Association (IBA), 2017

International Trademark Association (INTA), 2014

Yabancı Dil

İngilizce

Soner Kenaroğlu, LL.M