Faaliyet Alanları

Şirketler Hukuku

Kenaroğlu Avukatlık Bürosu ve Marka Patent, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, tür değiştirme ve diğer ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır;

  • Şirket kuruluşları, tür (nev'i) değiştirme
  • Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması,
  • Şirket Genel Kurul hazırlığı ve Genel Kurulların düzenlenmesi
  • Hukuki Durum Değerlendirmeleri (Legal Due Diligence)
  • Denetleyici ve Düzenleyici resmi mercilerle ilgili işlemler ve temsil.
  • Haksız rekabet hallerinin engellenmesi,
Kenaroğlu