Faaliyet Alanları

Reklam ve Medya Hukuku

Reklam ve medya alanında faaliyet gösteren şirket ve gruplara, başta aşağıda sıralananlar olmak üzere, bu alanda ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini vermekteyiz; 

  • Medya Hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
  • Yazılı, işitsel ve görsel yayınlarla ilgili maddi manevi tazminat ve sair hukuk davalarının takibi,
  • Reklam ve Medya bağlantılı hakaret, iftira ve benzeri suçlarla ilgili süreçlerin yargı mercileri nezdinde her aşamada takibi.
Kenaroğlu