Reklam Kurulu Yönetmeliği Yenilendi!

Yeni Reklam Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. 28.05.2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler kapsamında Reklam Kurulu da yeniden düzenlenmiştir. 

03 Temmuz 2014 tarihli 29049 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelik kapsamında yeniden düzenlenen kurul reklam ve ilanlarda ortaya çıkabilecek ve özellikle tüketicilerin sağlığını veya güvenliğini doğrudan ilgilendiren ihlallerde reklamın "tedbiren durdurulması" kararı alınması olanağı tanınmıştır.