Faaliyet Alanları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Müvekkillerimizin iş ve sosyal güvenlik konularında ihtiyaç duydukları belge ve sözleşmelerin hazırlanması, iş güvenliği konularında alınması gereken hukuki tedbirler ve yerine getirilmesi gereken düzenlemelerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  Yine bu hususlarla ilgili olarak yargıya intikal eden uyuşmazlıkları her aşamasında Müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.

  • İş Sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uygunluğunun hukuki değerlendirmesi,
  • İş Sözleşmelerinin feshi/sona ermesi ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi, 
  • İşe iade ve işçilik ücretleri ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü,
  • İkale Sözleşmelerinin hazırlanması ve revizyonu
Kenaroğlu