Faaliyet Alanları

Danışmanlık

Hukuki Mütalaalar

Temel uzmanlık alanımız olan fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda, tarafsız görüşümüze başvurmak isteyen hak sahiplerine, ilgili uyuşmazlıkla ilgili hukuki mütalaalar vermekteyiz. 

Aynı zamanda müvekkillerimize de, ihtiyaç duydukları konularda, çözüme ulaşmak için başvurulabilecek hukuki ve cezai yollar, muhtemel sonuçları ve önerilen stratejiyi içeren yazılı ve sözlü hukuki mütalaalar vermekte ve sonrasında konu hakkında ihtiyaç duydukları hukuki desteği sunmaya devam etmekteyiz.

Sözleşmeler

Müvekkillerimizin taraf olduğu ya da olacağı sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi ve revize edilmesi, sözleşme tarafları arasındaki müzakerelere müvekkilimiz ile birlikte katılarak, imza aşamasına kadar gerekli her türlü hukuki desteğin sağlanması konusunda, en geniş kapsamda hizmet vermekteyiz.

Sözleşme taraflarının farklı uluslardan olması durumunda, uluslararası sözleşme müzakerelerindeki birikimiz ile konuya sadece Türk hukuku değil, ilgili yabancı hukuk sistemleri ve kuralları ışığında da bakabilmenin verdiği güvenle, müvekkillerimize bu alanda ihtiyaç duydukları hizmeti, gerek Türkiye gerekse dünya çapında etkin bir biçimde sağlamaktayız.

Barışçıl Çözümler

Müvekkillerimizin haklarının ihlali halinde, karşı taraf ile yazılı ve sözlü iletişime geçilerek, uyuşmazlığın dava aşamasına geçilmeksizin barışçıl yollarla çözümü için gerekli görüşmelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması konusunda müvekkillerimize destek vermekteyiz. 

Bugüne kadar yürüttüğümüz sulh müzakereleri neticesinde, çok sayıda uyuşmazlığı, hiçbir hukuki yola başvurmaksızın ve müvekkillerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde, en kısa sürede ve en barışçıl şekilde sonuçlandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Korsan, Taklit ve Kullanım Araştırmaları

Müvekkillerimizin marka, patent ya da tasarım haklarının, üçüncü kişilerce izinsiz kullanımının tespiti için sektör araştırmalarının yapılması, araştırmada elde edilen bilgi ve materyallerin, izinsiz kullanıma karşı başvurulabilecek hukuki yollara ilişkin görüş ve tavsiyelerimizi içeren rapor eşliğinde müvekkillerimize sunulması konusunda, piyasa araştırmacılarımız ve avukatlarımızdan oluşan uzman ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Üçüncü kişilerin, müvekkillerimizin mülkiyet ya da ilgi alanına giren marka, patent veya tasarımlar üzerindeki muhtemel kullanımlarının araştırılması, tespit edilen kullanım ile ilgili detayları ve  başvurulabilecek hukuki yollara ilişkin görüş ve tavsiyelerimizi içeren raporun müvekkillerimize sunulması da araştırma hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Uluslararası İhtilaflarda Danışmanlık

Müvekkillerimize yurtdışında karşılaştıkları ihtilaflar ile ilgili olarak, bizzat veya  ilgili ülkelerdeki uzman hukukçulardan oluşan iş ortaklarımızın desteği ile ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini en kapsamlı şekilde sağlamaktayız.

Müvekkillerimize yurtdışında karşılaştıkları ihtilaflar ile ilgili olarak, ilgili ülkelerdeki uzman hukukçulardan oluşan iş ortaklarımızın desteği ile ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini en kapsamlı şekilde sağlamaktayız.

Eğitimler

Müvekkillerimiz bünyesinde yer alan yönetici, uzman ve teknik personele, fikri mülkiyet hukuk ve tescil sistemleri hakkında, ulusal ve uluslararası uygulamalara ilişkin, ihtiyaca uygun eğitimleri vermekteyiz.

Avukatlık

Fikri Mülkiyet Departmanımızın sunduğu avukatlık hizmetlerimiz kapsamında, marka, patent, tasarım ve telif hakları başta olmak üzere, fikri mülkiyet hakları ve bağlantılı haksız rekabet halleri ile ilgili her türlü davaların açılması ve takibi yer almaktadır. Bu kapsamda yer alan başlıca davalar aşağıda sayılmakla birlikte, takip ettiğimiz dava türleri bunlarla sınırlı değildir;

 • Tecavüz ve haksız rekabet davaları.
 • Müspet ve menfi tespit davaları. 
 • Muarazanın men'i davaları.
 • Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları.
 • Hükümsüzlük davaları.
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları.

Marka & Patent Vekilliği

Kenaroğlu Avukatlık Bürosu ve Marka Patent olarak Türkiye ve dünya çapında sunmakta olduğumuz tescil hizmetleri, Fikri Mülkiyet Departmanımızın temel faaliyet alanları arasındadır. Söz konusu hizmet türü, ilgili coğrafi alan dikkate alınarak aşağıda iki ayrı başlık altında sunulmuştur;   

Türk Patent Enstitüsü Nezdinde Sunduğumuz Hizmetler

Yurtiçi marka ve patent vekilliği hizmetlerimiz, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yürütülen aşağıdaki hizmetler başta olmak üzere, uygulamada var olan her türlü tescil işlemini kapsamaktadır;

 • Resmi marka bültenlerinin izlenmesi ve benzer markalar için üçüncü kişilerce yapılan başvuruların, aylık olarak müvekkillerimize raporlanması.
 • Marka, Patent ve Tasarım tescil başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi.
 • Üçüncü kişi başvurularına karşı itirazlarda bulunulması.
 • Üçüncü kişilerin müvekkillerimizin başvurularına yaptığı itirazlara cevap verilmesi.
 • Enstitü'nün müvekkillerimiz aleyhinde verdiği her türlü kararlara karşı itirazlarda bulunulması. 
 • Müvekkillerimize ait tescillerin yenilenmesi.
 • Müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi.
 • Yukarıda sayılanlar dışında, Türk Patent Enstitüsü bünyesindeki sair her türlü işlemin gerçekleştirilmesi ve takibi.

Uluslararası Marka-Patent Vekilliği Hizmetlerimiz

Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (OHIM) ve yabancı ülkelerin Ulusal Patent Ofisleri nezdinde yürüttüğümüz başlıca işlemler aşağıda sıralanmıştır;

 • Uluslararası tescil başvurularının WIPO nezdinde yapılması, takibi ve neticelendirilmesi.
 • Müvekkillerimizin WIPO nezdindeki uluslararası tescillerinin yenilenmesi.
 • Müvekkillerimizin devredeceği ya da devralacağı uluslararası tescil ya da başvurular ile ilgili devir kayıt sürecinin başlatılması ve takibi.
 • Uluslararası başvurular kapsamındaki ülke ofislerinin başvuru hakkına verdiği her türlü kararın değerlendirilmesi, karara itiraz da dahil olmak üzere gereğinin yerine getirilmesi.
 • Yukarıda sayılanlar dışında, WIPO ve seçilen ülke ofisleri bünyesinde gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi ve takibi.
 • Alanlarında uzman ve tanınmış hukukçu ve marka-patent vekillerinden oluşan uluslararası çözüm ortaklarımız vasıtasıyla, bölgesel ve ulusal marka-patent ofisleri nezdindeki tescil başvurularının, yenileme ve devirlerinin, itiraz ve sair her türlü işlemin yapılması ve takibi.
Kenaroğlu