Faaliyet Alanları

Davalar ve İcra-İflas İşlemleri

Dava ve İcra-İflas İşlemleri ile ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz, Mahkemeler ve İcra-İflas Müdürlükleri nezdinde yürütülen aşağıdaki hizmetler başta olmak üzere, ilgili her türlü işlemleri kapsamaktadır;

  • Ticari Davalar
  • Tazminat ve Alacak Davaları
  • Taşınmaz Davaları
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları 
  • İdare Hukuku'na dair Davalar
  • İcra ve İflas Davaları ve alacakların tahsiline dair işlemler 
Kenaroğlu