Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenme Kriterlerinde Değişiklik Yapıldı!

14.03.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 23.01.2013 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"da değişiklik yapılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihi olan 14.03.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Uygulanan kriterlerdeki değişiklikler nedeniyle belirlenen yeni üç ayrı ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

Kararın Tam Metni İçin: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspxhome=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314.htm