Patent KHK’nın 158. Maddesi AYM Tarafından Kısmen İptal Edildi!

Anayasa Mahkemesi'nin 29.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 29.01.2014 tarih ve 2013/100 E. 2014/14 K. sayılı kararı ile; 551 Sayılı Patent KHK'nın 158. Maddesinin 2. Fıkrasının "156. madde hükmüne göre, kendisine karşı açılan hükümsüzlük davası sonuçlanıncaya kadar, faydalı model belgesi sahibi, bu belge ile doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri süremez." şeklindeki birinci cümlesi, Anayasa'nın 91. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin başvurusu üzerine verilen söz konusu kararda Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 91. Maddesinin 1. Fıkrasının "Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez." hükmü uyarınca, mülkiyet hakkına ilişkin hususlarda, kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılamayacağını belirtmiştir.

Faydalı model üzerinde mülkiyet hakkı bulunan tescil sahibinin, mülkiyet hakkı kapsamında yer alan hak ve yetkilerini üçüncü kişilere karşı ileri sürmesini engelleyen söz konusu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından belirtilen kararla iptal edilmesi, faydalı model sahiplerini, ilgili tescil aleyhinde açılan hükümsüzlük davalarına rağmen, tescilden doğan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürebilir duruma getirmiştir.

Kararın tam metni için:

http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/874b08f9-beea-4164-a477-030e94c4679f?excludeGerekce=False&wordsOnly=False