Alican Tekin, LL.M

Kıdemli Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019)

 

Alican Tekin, LL.M

Kıdemli Marka Vekili (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019)

 

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka vekili olarak kayıtlıdır.

Ekonomi Hukuku yüksek lisansını “Türk Marka Hukukunda Hükümsüzlük ve Kullanmama Nedeniyle İptal Halleri” tezi ile tamamlamıştır.

Telekomünikasyon, moda, otomotiv, medya ve perakende zincirleri başta olmak üzere farklı sektörlerden pek çok yerel ve çok uluslu firmaya Türk Patent ve Marka Kurumu ve WIPO nezdindeki marka ve tasarım işlemlerinin her aşamasında vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yerel ve uluslararası marka ve tasarım başvuruları, tanınmış marka başvuruları, itiraz süreçleri, yenileme, devir, birleşme ve validasyonlar yürüttüğü süreçler arasında yer almaktadır.

Yerli ve yabancı firmalara ayrıca, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde sınai mülkiyet haklarının korunması ve yönetimi konusunda da danışmanlık vermektedir.  Yabancı ulusal, bölgesel ve uluslararası patent ofisleri nezdindeki işlemlerin yönetiminde ve sulh müzakerelerinin yürütülmesinde tecrübe sahibidir.

Sınai hakların gümrükler nezdinde korunması ve takibi ile ilgili süreçler, piyasa araştırmaları ile ilgili sair  işlemler de çalışma alanları arasındadır.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonomi (Lisans)
Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Hukuku (Yüksek Lisans)

Çalışma Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Marka Vekillik Hizmetleri
  • Taklit ve Korsanla Mücadele
  • Danışmanlık Hizmetleri

Yabancı Dil

İngilizce

Ödüller